Công ty chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

  • Trực tiếp
  • Chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể thanh toán các giao dịch trực tiếp tại địa chỉ :

  • Trụ sở chính: Liên Mậu 2, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An