Trà liên tu, trà tim sen, hạt sen sấy là những sản phẩm của HTX Nông nghiệp Sen Quê Bác (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) làm ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *