bna-img-1446-4236

Toàn cảnh Hội nghị kết nối giao thương giữa các tập đoàn, doanh nghiệp phân phối hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh với nhà sản xuất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung bộ, trung du - miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Hội nghị kết nối giao thương giữa các tập đoàn, doanh nghiệp phân phối hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh với nhà sản xuất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung bộ, trung du – miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Hội nghị kết nối giao thương giữa các tập đoàn, doanh nghiệp phân phối hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh với nhà sản xuất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung bộ, trung du – miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Phạm Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *