w-du-lich-4-1-788

Đoàn du khách từ nước bạn Lào về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, nghe hướng dẫn viên kể tóm tắt về cuộc đời của Bác Hồ từ lúc sinh ra và những lần về thăm quê hương. Ảnh: Quốc Huy

Đoàn du khách từ nước bạn Lào về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, nghe hướng dẫn viên kể tóm tắt về cuộc đời của Bác Hồ từ lúc sinh ra và những lần về thăm quê hương. Ảnh: Quốc Huy

Đoàn du khách từ nước bạn Lào về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, nghe hướng dẫn viên kể tóm tắt về cuộc đời của Bác Hồ từ lúc sinh ra và những lần về thăm quê hương. Ảnh: Quốc Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *